GASUNIE
Graafschade aan kabels en leidingen voorkomen

Weten waarin je graaft, sluit veel risico’s uit

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Door graafwerkzaamheden gaan er elk jaar veel stuk. Dat kost geld, veroorzaakt overlast, milieu- en reputatieschade. Om graafschades te voorkomen koos Gasunie onlangs voor het WION Systeem van Geodan Van den Berg.

Inzicht in de ondergrondse infrastructuur

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) is bedoeld om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen.

Gravers (grondroerders) en netbeheerders moeten zich aanmelden voor Klic-online van het Kadaster. KLIC (het Kabels en Leidingen Informatie Centrum) faciliteert de informatieverstrekking over de ligging van kabels en leidingen. Daarbij zijn grondroerders verplicht om voor elke ‘mechanische grondroering’ een graafmelding (Klic-melding) bij het Kadaster te doen. Ook dienen kabel- en leidingbeheerders al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar te hebben. En aan te bieden als het Kadaster daarom vraagt, zodat gravers inzage krijgen in de ondergrondse infrastructuur. Zij zijn namelijk verplicht om deze gegevens in te zien voordat ze gaan graven.

Meer weten over de WION? Bekijk hieronder het schema waarin de WION en de rol van Geodan Van den Berg als serviceprovider wordt uitgelegd. Bekijk schema

WION_GeodanvdBerg_small

Gasunie_small

Gasunie: ruim 15.000 km leidingen

Onlangs koos Gasunie, dat het transport van aardgas en groen gas in Nederland en Noord-Duitsland verzorgt, voor het WION Systeem van Geodan Van den Berg. Gasunie, zocht een betrouwbare oplossing die volledig de wet afdekt, en bovendien één die handmatige beoordeling van Klic-meldingen mogelijk maakt. Dit om het kostbare toezicht in het veld zo efficiënt mogelijk te organiseren. Zonder in te leveren op veiligheid.

‘Veel bedrijven kunnen een Klic-melding volledig automatisch afhandelen, maar onze behoefte is zo specifiek, dat maar weinig partijen daaraan kunnen voldoen’, zegt functioneel beheerder Helma Molema van Gasunie. ‘Wij wilden in verband met de kosten geen maatwerkoplossing, maar een standaardproduct dat toegespitst kon worden op onze vraag. Geodan Van den Berg bleek als enige op al die onderdelen aantoonbaar te kunnen leveren.’

REASeuro bommenwerper

Explosiegevaar!

Tijdens graafwerkzaamheden onverwacht stuiten op vervuilde grond of onontplofte explosieven, met alle consequenties van dien; geen grondroerder of opdrachtgever zit erop te wachten. Vooraf weten waarin je graaft, sluit veel risico’s uit.
Het WION Systeem levert niet alleen liggingsgegevens van kabels en leidingen, maar ook andere informatie die van belang is voor veilig graven in openbare ruimte. Bijvoorbeeld:

  • Mogelijk onontplofte explosieven
  • Archeologische waarden
  • Vervuilde grond

Marktleider in ontzorging netbeheerders

Geodan Van den Berg is marktleider in de ontzorging van netbeheerders voor de WION. Met het door ons ontwikkelde WION Systeem zorgen wij 24/7 voor actuele informatie-uitwisseling tussen netbeheerders, grondroerders en het Kadaster. Jaarlijks bedienen wij meer dan 440 netbeheerders, waaronder provincies, waterschappen, gemeenten, petrochemische bedrijven en telecombedrijven. Lees verder

Wij bieden:

  • Landelijke dekking voor het beheren van kabels en leidingen.
  • Actuele registratie van belangen (gebieden waarvoor geldt dat Klic-online waarschuwt indien daar in de buurt wordt gegraven) en verwerking van alle graafmeldingen.
  • Verstrekking van juiste informatie aan grondroerders via Klic-online.
    Inwinning van data in het veld, het converteren van bestaande data en digitalisering van analoog kaartmateriaal.

Meer weten? Bekijk hieronder een filmpje over Geodan Van den Berg en de WION.

Download de WIONapp

Met de WIONapp van Geodan Van den Berg kunt u als grondroerder graafmeldingen digitaal ontsluiten in het veld. Zo beschikt u altijd en overal over de juiste informatie om graafschades te voorkomen en het werkproces te optimaliseren.