SPOORWEB
Incidentmanagement bij ProRail

Sneller en beter naar ‘sein veilig’

Beheerders van vitale infrastructuren (bijvoorbeeld elektriciteits- en drinkwaterbedrijven, petrochemische industrie, luchthavens en het spoor) streven in hun operatie continu naar meer service, capaciteit én veiligheid. En dat tegen zo laag mogelijke operationele kosten. Het optimaliseren en garanderen van business-continuïteit is cruciaal voor het realiseren van hun doelstellingen. Als beheerder van de spoorweginfrastructuur in Nederland hecht ProRail grote waarde aan het verbeteren van haar dienstverlening. SpoorWeb, de incidentmanagementoplossing van Geodan, ondersteunt het gehele afhandelproces van incidenten op het spoor en is in korte tijd van grote waarde gebleken voor ProRail.

Werken aan het spoor

Onbezorgde reiservaring over het spoor

Nederland kent een van de hoogste spoordichtheden ter wereld en de beschikbaarheid van het spoor staat internationaal hoog aangeschreven. Om reizigers een onbezorgde reiservaring te bieden en goederen onbelemmerd te vervoeren, werkt de spoorsector continu aan verbetering van de punctualiteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Ondanks alle maatregelen zijn er jaarlijks duizenden incidenten die zo snel mogelijk moeten worden opgelost, zodat het spoor weer snel vrijkomt en vertragingen worden beperkt. SpoorWeb draagt daar – als operationeel samenwerkingsplatform voor de Nederlandse spoorsector – in belangrijke mate aan bij. Geodan implementeert dit incidentmanagementsysteem, dat sinds mei 2014 in gebruik is bij de Meldkamer Spoor van ProRail. Maandelijks worden nieuwe versies van SpoorWeb in gebruik genomen, waarmee de ambities van ProRail steeds verder verwezenlijkt worden.

De ambitie

Hans Smits, Manager Incidentenregie ProRail: ‘In onze ambities willen we uiteindelijk naar nul vermijdbare ongevallen en verstoringen. Een opdracht waarbij talloze werkprocessen, ketenpartners en duizenden medewerkers betrokken zijn. Om incidenten sneller en consistenter af te handelen, hadden we behoefte aan één geïntegreerd informatie- en communicatieplatform. SpoorWeb stelt ons in staat om de juiste betrokkenen heel snel te informeren over de situatie, zodat er direct gewerkt kan worden aan het oplossen van het incident (of het weer herstellen van de normale dienstregeling). Partijen worden sneller ingelicht, besluiten kunnen sneller worden genomen. Bovendien stelt SpoorWeb de spoorsector ook in staat achteraf het verloop te evalueren en analyses te doen.’

OCCR

De kracht van de locatie

Meldingen van incidenten op het spoor komen binnen bij het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR). Dit is de plek waarbinnen een groot aantal partijen samenwerken om incidenten effectief af te handelen en het treinverkeer optimaal te laten verlopen. Het OCCR houdt daarbij zicht op het spoor, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het snel vaststellen van het type incident en vooral de locatie, is cruciaal voor een effectieve afhandeling. SpoorWeb beantwoordt daarvoor cruciale vragen: Op welke locatie is een defect ontstaan? Waar staan de gestrande treinen? Via welke locatie kunnen we deze treinen het beste bereiken? Lees verder

SpoorWeb beschikt daarvoor over een digitaal en intelligent intakeformulier dat bij elke melding van een incident of storing automatisch uit tientallen bronnen informatie haalt om de melding direct te verrijken. Denk hierbij aan informatie over treinen, gebieden en infrastructuur. Locatie-intelligentie zorgt ervoor dat alle relevante gegevens rond de locatie van het incident of de verstoring in één oogopslag in beeld zijn. Hiermee is inmiddels substantiële tijdwinst bereikt in de eerste fase van een incident of storing. Bekijk hieronder het filmpje voor meer uitleg over SpoorWeb.


Op maat gemaakte afhandelscenario’s

Aan de hand van de ingevoerde en met externe systemen aangevulde informatie stelt SpoorWeb een afhandelscenario op maat samen. Dit scenario begeleidt de operator vervolgens door middel van taken in alle stappen van de afhandeling, zoals het bepalen van prioriteiten, vaststellen wie gealarmeerd of geïnformeerd moet worden of welke locatie-specifieke regels en richtlijnen van toepassing zijn. SpoorWeb vertaalt complexe werkprocessen naar heldere taken, geautomatiseerde berichten (sms-pager-mail-navigatie) en begrijpelijke informatie. Zo ontvangen ook de voertuigen van de Officieren van Dienst Rail en de ProRail Ongevallenbestrijding automatisch de juiste routelocatie. Met het automatisch en gestructureerd alarmeren wordt veel tijdswinst geboekt. Tegelijkertijd biedt het systeem realtime inzicht in de status van de genomen maatregelen en de voortgang en prognoses van betrokken deelprocessen. Onderstaande animatie laat de kracht zien van scenariogestuurd werken.

Samenwerking binnen de spoorsector

Of het nou een kapotte wissel of bovenleiding, een bermbrand of een aanrijding betreft, voor een snelle en adequate afhandeling van een incident op het spoor is een goede samenwerking met alle spoorse partijen en de ketenpartners, zoals de hulpdiensten, cruciaal. Ook voor snelle en goede communicatie richting reizigers, omwonenden en de media is efficiënte informatie-uitwisseling de basis.

SpoorWeb wordt inmiddels al ingezet voor zowel intake en registratie van incidenten als voor de alarmering van alle betrokkenen, via diverse communicatiekanalen. In de volgende fase wordt ook het afhandelen van incidenten en verstoringen ondersteund door SpoorWeb. Dit betekent dat alle betrokkenen ‘netcentrisch’ gaan samenwerken, waardoor relevante informatie over de actuele situatie op ieder moment beschikbaar is en met alle partijen wordt gedeeld. Iedereen weet zo wat er aan de hand is, waar het zich afspeelt en hoe te handelen. Bekijk onderstaande animatie voor meer uitleg over netcentrisch werken.

‘Sein veilig!’

SpoorWeb heeft ProRail in korte tijd al enorm geholpen. Smits: ‘We hebben de tijd voor het afhandelen van elk incident of calamiteit met gemiddeld 5% kunnen terugbrengen. De tijd tussen de melding van een incident bij onze meldkamer tot het moment dat alle betrokkenen zijn geïnformeerd, hebben we in voorkomende gevallen al kunnen verkorten van 14 minuten naar 4 minuten. Door tijdwinst te boeken in de incidentafhandeling verbeteren we de beschikbaarheid van de infrastructuur voor het Nederlandse treinverkeer.’ Als voorbeeld noemt hij de zware voorjaarsstorm in maart dit jaar: ‘Deze hebben we veel beter kunnen beheersen dan voorheen.’

Partners in SpoorWeb

SpoorWeb bestaat uit de Incidentmanagementoplossing van Geodan, gebaseerd op Situator van NICE Systems, wereldwijd aanbieder van softwareoplossingen gespecialiseerd in databeveiliging en het analyseren van big data. SpoorWeb integreert met de bestaande Esri ArcGIS infrastructuur en vele andere informatiesystemen van ProRail.