SLIMME LEEFOMGEVING
Slim en efficiënt ontwikkelen en beheren

Location Intelligence verbindt de nieuwe wereld

Samen werken en bouwen aan een duurzame toekomst is een ongelooflijk inspirerende én belangrijke uitdaging. Waarin Location Intelligence de verbindende factor is bij het slimmer en efficiënter ontwikkelen en beheren van onze leefomgeving. Van het bouwen van steeds slimmere steden, het sneller inzicht hebben in waar iets kan of mag, tot het bij elkaar brengen van producent en consument in de voedselketen van morgen.

Ideeën zaaien voor de toekomst

Een snel groeiende wereldbevolking, de afname van de beschikbare landbouwgrond het schaarser worden van natuurlijke hulpbronnen. ‘Willen we de komende decennia de wereldbevolking van genoeg en verantwoord voedsel voorzien, dan moet het roer radicaal om’, zegt Theo Thewessen, directeur Geodan en Lector Location Intelligence aan de HAS Hogeschool.

Tijdens het Geodan jubileum-event luidde Theo niet alleen de noodklok, hij kwam ook met verrassende inzichten en oplossingen voor het (wereld)voedselvraagstuk. Bijvoorbeeld hoe de traditionele voedselketen kan leren van streamingdienst Spotify. Maar ook hoe innovatieve internetbedrijven de bestaande verhoudingen in de voedselketen op zijn kop zetten. En natuurlijk: de onmisbare rol die Location Intelligence speelt bij een concept als urban farming en het slim en duurzaam bij elkaar brengen van producent en consument.

Ook benieuwd hoe boerenslimheid, innovatieve internettechnologie en Location Intelligence samen de weg wijzen naar een nieuwe en duurzame voedselketen? Bekijk het interview met Theo Thewessen.

De toekomst van slimme steden

Hans TijlZijn Smart City initiatieven nu nog relatief sectoraal, kleinschalig en experimenteel, de ambitie is te komen tot opschaling en cross-sectorale innovaties. Hans Tijl, als directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk voor de beleidsverkenning Smart Cities, doet in dit interview speciaal voor Geodan een educated guess naar de mogelijkheden die Smart Cities ons gaan bieden. En hij gaat in op het belang van de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid om die slimme stad mogelijk te maken. ‘Onze data-infrastructuur moet grondig geïnnoveerd worden.’ Lees hier het interview met Hans Tijl

slimmeleef_boot

Duidelijkheid in vergunningsland

Minder regels, minder overheid en meer ruimte voor initiatief. Niet waar iets mag, maar waar iets kan, is het lonkend perspectief van de nieuwe Omgevingswet. Maar wie is hier het “bevoegd gezag”, welke regels en wetten gelden er en welke vergunningen heb ik nodig om een windmolenpark te realiseren?

Ondernemende burgers, professionele bouwers en decentrale overheden willen snel, eenvoudig en betrouwbaar antwoord op dit soort vragen. Geodan en Puntinfo bundelen momenteel hun krachten in een digitaal platform. Het is een schoolvoorbeeld van hoe marktpartijen open data en specifieke overheidsinformatie gebruiken bij de ontwikkeling van innovatieve gebruikerstoepassingen.

In deze Geotalk vertellen Victor van Katwijk (Geodan) en Ruben Zijlmans (Puntinfo) over de krachtige combinatie van juridische informatie en Location Intelligence.