VEILIGE INFRASTRUCTUUR
Incidenten voorspellen en vroegtijdig ingrijpen

Zien is voorkomen!

Hoogwater, gestremd treinverkeer, een stroomstoring of wateroverlast door graafschade; organisaties met een kritische infrastructuur zitten er niet op te wachten. Verstoringen zijn vervelend, kostbaar en kunnen de reputatie ernstig schaden. Gelukkig zijn ze door toepassing van Location Intelligence sneller op te lossen en zelfs te vermijden!

‘Natuurlijk houden we droge voeten in dit land’

‘Dynamische geo-informatie helpt enorm bij het inzicht in en het managen van de gevolgen van een overstroming ’, vertelde Dijkgraaf Luc Kohsiek (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) tijdens ons jubileum-event. ‘Het geeft een basis. We hebben alle informatie. De hoogte van de stoeptegels zijn bekend, net als de hoogte van alle daken. We weten ook steeds beter waar de hevige regenbuien gaan vallen. Zo kunnen we meteen uitrekenen wat dat betekent voor bijvoorbeeld de riolering, voor natte voeten en voor dijkbewaking. Op die manier kunnen we anticiperen op wat er gebeurt.’

‘Natuurlijk houden we in Nederland droge voeten’, zegt hij. ‘En het mooie is, in andere kwetsbare delta’s in de wereld staan ze te springen om de kennis die partijen als Geodan hierover nu in Nederland ontwikkelen!’. Bekijk de visie van Luc Kohsiek op hoe we de strijd tegen het water winnen.

Hoe hoog komt het water?

De meest cruciale infrastructuur van ons land is wel onze bescherming tegen het water. Onze dijken, gemalen, wateropvangbekkens en riolering komen door de klimaatverandering steeds meer onder druk te staan. Het zeewater komt hoger, het land daalt, er gaat meer regen vallen; we moeten steeds beter ons best doen om het droog te houden. Geodan ontwikkelde Eagle Water, een webbased crisismanagementsysteem dat op basis van geo-informatie zorgt voor eenduidige, relevante informatievoorziening voor betere besluitvorming. Dankzij open data en 3D-technologie kunnen we overstromingen simuleren. We weten welke huizen onderlopen, hoeveel mensen er in dat gebied wonen, waar hulpbehoevenden zitten. Maar ook waar ze naartoe kunnen, en hoelang de wegen nog begaanbaar blijven voor de hulpdiensten.

Slim en snel reageren

Vindt er toch een incident plaats, dan is real time inzicht in alle relevante informatie over de locatie van het incident cruciaal voor een snelle en veilige afhandeling ervan. En dankzij vooraf vastgestelde dynamische afhandelscenario’s kan dat steeds slimmer. Zo speelt geo-informatie een cruciale rol bij het voorkomen en afhandelen van incidenten op het spoor. Dankzij het door Geodan ontwikkelde incidentmanagementsysteem SpoorWeb is ProRail steeds beter in staat om het aantal storingen en de impact ervan te verminderen.