SMART CITY
Informatiegestuurd managen van de publieke ruimte

Een beter beeld van de buurt dankzij PostNL

Sensoren, real-time camera’s, Internet of Things: bij smart city denk je direct aan innovatieve techniek. Maar er zijn ook andere manieren om de stad in beeld te hebben en tegelijk beter rekening te houden met de beleving van inwoners.

Het beheer van de openbare ruimte komt steeds dichter bij de gebruiker en burger te staan. Tegelijkertijd is er een groeiende behoefte aan het informatiegestuurd managen van de publieke ruimte in onze steden. En dat vraagt om accuraat inzicht. In de actuele staat van de buitenruimte, maar ook in de beleving van die ruimte door bewoners en gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan de overlast die burgers ervaren van de plaatselijke scooterjeugd of defecte vuilcontainers.

Waardevolle ogen en oren

PostNL beschikt over 22.000 postbezorgers. Vijf dagen per week komen zij in elke straat van Nederland. En dat biedt kansen bij de monitoring van de leefomgeving. Postbezorgers kennen de wijk op hun duimpje en nemen gemakkelijk veranderingen waar. Zo kunnen ze met hun smartphone foto’s maken van rondslingerend vuil en de aanwezigheid van onkruid. Daarnaast kunnen bewoners geïnterviewd worden op specifieke thema’s en suggesties geven voor de verbetering van de directe leefomgeving. Geslaagde pilots in Schiedam, Twente en Lelystad hebben de waarde van deze werkwijze al aangetoond.

Naar gerichte interventie

Als strategisch ICT-partner van PostNL helpt Geodan bij het vertalen van de data naar waardevolle informatie. En door die data te visualiseren ontstaat relevante en betrouwbare managementinformatie. Niet in tabellen of grafieken, maar in een mooi en duidelijk kaartje en gedifferentieerd naar de pijnpunten of thema’s in een buurt. Met dat ruimtelijk inzicht wordt gerichte interventie in de buitenruimte mogelijk. En ook in dat proces helpt Location Intelligence een handje.

Save