SMART CITY
De duurzaam schone stad

No time to waste!

Amsterdam wil naast een creatieve en aantrekkelijke hoofdstad, ook een schone stad zijn die duurzaam en efficiënt omgaat met afval. In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde Geodan een innovatieve oplossing voor de optimalisatie van het beheer van huishoudelijk afval.

Bij dit soort vraagstukken in de leefomgeving spelen verschillende factoren en stakeholders een rol. Denk aan de transportkosten voor het legen van de huisvuilcontainers, de inpassing van containers in de wijk, maar ook de wensen en voorkeuren van bewoners en gebruikers. Ruimtelijke vraagstukken waarin de kracht en rol van Geodesign snel duidelijk wordt. Marianne Linde van Geodan: ‘Geodesign is heel geschikt om gezamenlijk tot het beste plan, inrichting én gebruik van de ruimte te komen. Het stimuleert samenwerking, genereert en deelt nieuwe ideeën. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de effecten ervan direct en voor iedereen zichtbaar zijn. Onze Phoenix-toepassingen sluiten mooi aan bij die visie en werkwijze.’

Slimme legostenen

Naast het gebruik van de door Geodan ontwikkelde 3D-viewer, bevat de tool onderdelen uit Phoenix Smart Waste. Een nuttige en praktische toepassing om de ideale locatie van de afvalcontainers te bepalen. Linde: ‘Zo kan snel de gemiddelde, de maximale of de ideale loopafstand van bewoners tot de afvallocatie  worden uitgerekend. Maar bijvoorbeeld ook de meest duurzame route van de ophaaldienst. Door locaties van de afvalcontainers real-time aan te aanpassen, komt de ideale spreiding van de containers letterlijk in beeld.’ In Geodesign staat de lokale gebruiker centraal. Linde: ‘En dat is vaak geen stedenbouwkundige of beleidsmaker. Met Geocraft beschikken we over een 3D-omgeving, om de burger actief mee te laten denken en praten in de ruimtelijke discussie. De componenten die we voor deze oplossing gebruiken, kunnen modulair – en als legostenen – in elk smart city vraagstuk worden toegepast. Het best voelt al die slimme tooling zich thuis op een touch table.’