SLIMME LEEFOMGEVING
Omgevingswet

Je weet het sneller, met de Vergunningchecker

De aanleg van een steiger, de bouw van een schuurtje of de plaatsing van zonnepanelen? De Vergunningchecker geeft burgers en bedrijven razendsnel inzicht in welke vergunningen er zijn voor het slopen, bouwen, kappen of lozen. En dat voor iedere plek in ons land en uitgesplitst naar elk bevoegd gezag. De tool ademt de geest van de Omgevingswet en helpt overheden bij het optimaliseren van hun dienstverlening.

Aan bijna iedere activiteit in de leefomgeving zijn juridische verplichtingen verbonden. Maar hoe weet je of er een ligplaatsverbod geldt voor de geplande steigerplek achter je huis? Of dat de palen voor de aanlegplek zonder melding of vergunning het water in kunnen? ‘De locatie van de activiteit is bijna altijd leidend voor wat er mag of kan’, zegt Simon Handgraaf die als jurist en specialist Omgevingsrecht verantwoordelijk is voor de ontsluiting en vertaling van de wet- en regelgeving in de Vergunningchecker.

Bouwen in Boskoop

Op basis van de aangegeven locatie en de geplande activiteit, filtert de checker zo’n 4500 omgevingsvergunningen van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Het resultaat is een integraal overzicht van alle juridische verplichtingen per activiteit, uitgesplitst naar bevoegd gezag. Handgraaf: ‘Door de slimme integratie van locatie- en juridische informatie ontstaat een enorm krachtige gebruiksvriendelijke tool.’

Graven of kappen?

Hoewel de vragenboom in de Vergunningchecker tientallen vragen telt, weet de gebruiker al na vier of vijf vragen exact welke juridische verplichtingen er gelden voor zijn activiteit. ‘De vragen en activiteiten zijn geheel vanuit het gebruikersperspectief en in begrijpelijke taal opgeschreven’, vervolgt Handgraaf. Dus geen ingewikkeld vakjargon. Juridisch kan graven dan wel “grond roeren” zijn, maar zo’n term zegt de gemiddelde burger heel weinig. Aan het slim inrichten van de vragenboom en het duidelijk en simpel formuleren van de vragen, is veel zorg besteed.

quote_simon_handgraaf‘Door de slimme integratie van locatie- en juridische informatie, ontstaat een enorm krachtige gebruiksvriendelijke tool’

SIMON HANDGRAAF IS JURIST EN SPECIALIST OMGEVINGSRECHT

Wet, regel, verordening

Ook is er bij de ontwikkeling van de Vergunningchecker zorgvuldig gekeken naar de integratie van alle nationale en lokale wetgeving. ‘Ga je buiten aan de slag, dan kún je met zo’n honderd typen wettelijke verplichtingen te maken krijgen. En wat precies waar geldt, luistert vaak heel nauw. Neem de Boswet die nationaal gaat over het kappen van bomen’, zegt Handgraaf.  ‘Doe je dat buiten de bebouwde kom dan volstaat vaak een meldingsplicht. Binnen de bebouwde kom kan de provincie of gemeente, lokaal aanvullende regels stellen. Maar wanneer dat het geval is, dat bepaalt de Boswet weer én verschilt bovendien ook nog eens per type boom. Zo gelden er voor populieren en appelbomen bijvoorbeeld verschillende regels.’

Minder druk, meer gemak

Mede door het innovatieve gebruik van open (geo)data wordt de checker door het ministerie van Economische Zaken als een ICT doorbraakproject gezien. Hoewel pas kort op de markt, zorgt de tool bij verschillende gemeenten en waterschappen al voor een meer klantvriendelijke dienstverlening en betere vergunningsaanvragen. ‘En daarmee automatisch voor vermindering van de administratieve druk’, vult Handgraaf aan. ‘Bovendien zien vergunningverleners – naast de eigen geldende wet- en regelgeving – direct welke verplichtingen er vanuit andere overheden gelden in hetzelfde gebied. Heel nuttig en precies in lijn met de integrale informatievoorziening die de overheid met de Omgevingswet voorstaat.’

Veel plezier met de bouw van uw steiger!

Hoogheemraadschap van Rijnland vertrouwt op goede zorg

‘Met onze Keur(verordening) en de daarbij horende uitvoeringsregels lopen we als waterschap voor de muziek en de Omgevingswet uit. We willen burgers en bedrijven zo weinig mogelijk belasten en stellen alleen (extra) regels als die ook écht nodig zijn. Bij heel veel activiteiten vertrouwen we op “zorgplicht”. Daarin gaan we er vanuit dat mensen het beste voor hebben met de leefomgeving, in dit geval met ons water. Houden ze een paar algemene richtlijnen in het achterhoofd, dan mogen ze zelf weten hoe ze hun klus uitvoeren en organiseren. Er is dan dus helemaal geen melding of vergunning nodig om aan de slag te gaan. De Vergunningchecker past naadloos in die visie en bezit de flexibiliteit die het Omgevingsloket mist. Deze slimme tool is een goed voorbeeld van hoe een moderne informatievoorziening eruit kan zien.’

mariska-van-der-pol_cirkel_klein

‘We willen burgers en bedrijven zo weinig mogelijk belasten en stellen alleen (extra) regels als die ook écht nodig zijn’

MARISKA VAN DER POL IS ADVISEUR BIJ HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND

Vergunningchecker Pro voor de bouw

Nooit meer een vergunning vergeten

Speciaal voor bouw(infra)bedrijven en ingenieursbureaus heeft Geodan de Vergunningchecker Pro ontwikkeld. Met deze online tool behoort het vergeten van vergunningen tot het verleden. Een enorme tijds- en geldbesparing in de uitvoering van bouwprojecten.